Kranti news

विश्वसनीय बातम्या अणि माहिती

Home > कृषी व पशुसंवर्धन > पंढरपूर येथे कार्तिक वारी निमित्त पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण यांचे वाहतुक नियमनाबाबतचे जाहीरनामे

पंढरपूर येथे कार्तिक वारी निमित्त पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण यांचे वाहतुक नियमनाबाबतचे जाहीरनामे

मित्राला शेअर करा

श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे कार्तिक वारी दि . १०/११/२०२१ ते १९ / ११/२०२१ या कालावधीत संपन्न होणार आहे . त्याअनुषंगाने पंढरपूर व पंढरपूर परिसरात वाहतुकीची कोंडी निर्माण होवू नये तसेच पंढरपूर शहरातील अंतर्गत वाहतुकीबाबत मा . पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण यांनी दिनांक ०९ /११/ २०२१ रोजी वाहतुक नियमनाबाबतचे जाहीरनामे निर्गमीत केले आहेत.