Kranti news

विश्वसनीय बातम्या अणि माहिती

Home > सोलापूर/उस्मानाबाद > शाळांचे निकाल १ मे ऐवजी ६ मे ला जाहीर होणार

शाळांचे निकाल १ मे ऐवजी ६ मे ला जाहीर होणार

मित्राला शेअर करा

शासन निर्णयानुसार दिनांक १ मे रोजी महाराष्ट्र दिन असून सालाबादाप्रमाणे साजरा करण्यात येणार आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षाची सांगता दिनांक ६ मे, २०२३ रोजी आहे. महाराष्ट्र दिन व राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्ष सांगता पार्श्वभूमीवर खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

सर्व शाळांमधून दिनांक १ मे, २०२३ रोजी ‘महाराष्ट्र दिन’ सालाबाद प्रमाणे साजरा करण्यात येणार आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्ष सांगता पार्श्वभूमीवर दिनांक ६ मे २०२३ रोजी शाळांचा शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२३ चा निकाल जाहीर करण्यात येणार असून विद्यार्थी, पालकांना गुणपत्रकाचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच, निकालासोबत विविध उपक्रम व कार्यक्रमांचे आयोजन करून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा स्मृती शताब्दी वर्ष सांगता समारंभ साजरा करण्यात येणारआहेत.

वरील शासन निर्णय आणि संचालनालयाच्या पत्रामध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार शाळांच्या उन्हाळी सुट्टी व शैक्षणिक वर्ष सन २०२३ २४ सुरू करण्याच्या तारखांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.