Kranti news

विश्वसनीय बातम्या अणि माहिती

Home > सोलापूर/उस्मानाबाद > अमृत महोत्सवाच्या धामधुमीत वैराग येथील संतनाथ नगरमधील नागरिक लोकसेवक वर्गाच्या मनमानी कारभारामुळे १४ ऑगस्ट पासून उपोषणाला

अमृत महोत्सवाच्या धामधुमीत वैराग येथील संतनाथ नगरमधील नागरिक लोकसेवक वर्गाच्या मनमानी कारभारामुळे १४ ऑगस्ट पासून उपोषणाला

अमृत महोत्सवाच्या धामधुमीत वैराग येथील संतनाथ नगरमधील नागरिक लोकसेवक वर्गाच्या मनमानी कारभारामुळे १४ ऑगस्ट पासून उपोषणाला

वैराग, ता बार्शी : सर्व शासकीय कार्यालयात स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची धामधूम सुरू असताना बार्शी तालुक्यातील वैराग येथील संतनाथ नगरमधील नागरिकांनी लोकसेवक अधिकारी वर्गाच्या मनमानी कारभारामुळे त्रस्त होऊन १४ ऑगस्ट पासून उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे.


१५ ऑगस्ट २०२२ हा राष्ट्रीय सण असल्यामुळे तसेच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात आहे. याच काळात नागरिकांचे आमरण उपोषण हा चर्चेचा विषय झाला आहे.

संतनाथ नगरमधील सन १९८४ पासून रहिवाशी असलेल्या तसेच महाराष्ट्र शासनाची सन २०१५ पासून वैराग करिता प्रादेशीक योजना मंजूर शिवाय मा. उच्च न्यायालयाचे स्थगीती आदेश व मा. जिल्हाधिकारी , सोलापूर यांचे निर्देश असताना महसूल विभागातील तत्कालीन तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसिलदार, अधिकारी आणि सब रजिस्टार, वैराग यांनी केलेल्या कसुरी प्रकरणी त्यांचे विरुध्द प्रशासकीय कारवाई करणेत यावी तसेच जमीन गट नंबर ३८८ / २ / २ ड हा तात्काळ दुरुस्त करण्याच्या मागणीसाठी स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवात संतनाथ नगर मधील रहिवाशांनी न्याय हक्कासाठी मंडळ अधिकारी , कार्यालय वैराग येथे सामुहीक आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आला आहे.

लेखी निवेदनाद्वारे हा उपोषणाचा इशारा देण्यात आला असून या निवेदनात दिनांक १४/०८/२०२२ रोजी पासुन संतनाथ नगरमधील हे रहिवासी आपल्या मागण्यांकरीता आमरण उपोषण करणार असलेचे नमुद केलेले आहे.

दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ हा राष्ट्रीय सण असल्यामुळे तसेच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव असल्याने आता पुढे काय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.