Kranti news

विश्वसनीय बातम्या अणि माहिती

Home > कृषी व पशुसंवर्धन > बार्शी तालुक्यातील गाताचीवाडी येथे ३३/११ ( KV ) किलो व्हॅटचे नवीन वीज वितरण उपकेंद्र मंजूर – आमदार राजाभाऊ राऊत

बार्शी तालुक्यातील गाताचीवाडी येथे ३३/११ ( KV ) किलो व्हॅटचे नवीन वीज वितरण उपकेंद्र मंजूर – आमदार राजाभाऊ राऊत

बार्शी तालुक्यातील गाताचीवाडी येथे ३३/११ ( KV ) किलो व्हॅटचे नवीन वीज वितरण उपकेंद्र मंजूर - आमदार राजाभाऊ राऊत

गाताचीवाडी व या परिसरातील इतर गांवच्या ग्रामस्थांनी आमदार राजाभाऊ राऊत यांच्याकडे नवीन वीज उपकेंद्र उभारणीची मागणी केली होती. या भागातील शेतकऱ्यांना कमी दाबाने वीज पुरवठा होत असल्याने, तेथील शेतकऱ्यांना योग्य दाबाने व सुरळीत वीज पुरवठा होण्यासाठी ग्रामस्थांच्या या मागणीनुसार आमदार राजाभाऊ राऊत यांनी हे वीज उपकेंद्र मंजूर करण्यासाठी संबंधित खात्याकडे सतत पत्र व्यवहार करून पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश येवून या उपकेंद्रास मंजुरी मिळाली आहे.

नव्याने उभारण्यात येणारे हे वीज उपकेंद्र अंदाजे ४ कोटी रुपयांचे असून, याचा फायदा नव्याने उभारण्यात येणा-या MIDC करीता तसेच गाताचीवाडी, ताडसौंदणे, बेलगांव, मांडेगांव, खडकलगांव, धस पिंपळगाव, शेलगांव व्हळे, देवगांव, कांदलगांव या गावातील शेतकरी बांधवांना होणार आहे.