Kranti news

विश्वसनीय बातम्या अणि माहिती

Home > सोलापूर/उस्मानाबाद > रेल्वे प्रवाशांना अत्यंत महत्त्वाचे, दौंड-सोलापूर सेक्शनमध्ये ट्राफिक आणि पॉवर ब्लॉक

रेल्वे प्रवाशांना अत्यंत महत्त्वाचे, दौंड-सोलापूर सेक्शनमध्ये ट्राफिक आणि पॉवर ब्लॉक

रेल्वे प्रवाशांना अत्यंत महत्त्वाचे, दौंड-सोलापूर सेक्शनमध्ये ट्राफिक आणि पॉवर ब्लॉक, सोलापूर विभागातून धावणा-या गाड्या रद्द/आशिंक रद्द/मार्ग परिवर्तन
मित्राला शेअर करा

मध्य रेल्वे सोलापुर विभाग यांच्या वतीने प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळवण्यात आले आहे की दौंड-सोलापूर सेक्शनमध्ये ट्राफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतल्यामुळे सोलापूर विभागातून धावणा-या गाड्या रद्द/आशिंक रद्द/मार्ग परिवर्तन करण्यात आले असून प्रवाशांनी याची नोंद घेऊन प्रवासाची योजना करावी जेणेकरून आपली गैरसोय होणार नाही.

सोलापूर विभागाने सोलापूरच्या दिशेच्या बाजूस दौंड यार्डमध्ये सबवे (रोड अंन्डर ब्रीज) बांधण्यासाठी 17 दिवसांसाठी (दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 पर्यत) वेगवेगळ्या कालावधी करिता ट्राफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या दरम्यान सोलापूर विभागातून धावणा-या गाड्या रद्द/आशिंक रद्द/ मार्ग परिवर्तन करण्यात आले आहे, ते खालील प्रमाणे आहे.
▪︎ रद्द करण्यात आलेले गाड्या

 1. यात्रा प्रारंभ दिनांक 14.05.2022, 16.05.2022, 21.05.2022, 23.05.2022, 24.05.2022 आणि 28.05.2022 रोजी गाडी क्र. 11028 पंढरपूर-दादर एक्सप्रेस रद्द.
 2. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 11422 सोलापूर-पुणे डेमू रद्द.
 3. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022, 15.05.2022, 16.05.2022, 20.05.2022, 22.05.2022, 23.05.2022, 27.05.2022 आणि 29.05.2022 रोजी गाडी क्र. 11027 मुंबई- पंढरपूर एक्सप्रेस रद्द.
 4. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01521 पुणे-दौंड डेमू रद्द.
 5. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01523 दौंड-बारामती डेमू रद्द.
 6. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01522 दौंड-पुणे डेमू रद्द.
 7. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01524 दौंड-पुणे शटल रद्द.
 8. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01526 बारामती-पुणे डेमू रद्द.
 9. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01511 पुणे- बारामती डेमू रद्द.
 10. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 12158 सोलापूर- पुणे हुतात्मा एक्सप्रेस रद्द.
 11. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 12157 पुणे-सोलापूर हुतात्मा एक्सप्रेस रद्द.
 12. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 11421 पुणे-सोलापूर डेमू रद्द.
 13. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01525 पुणे-दौंड डेमू रद्द.
 14. यात्रा प्रारंभ दिनांक 19.05.2022 आणि 26.05.2022 रोजी गाडी क्र. 01136 पुणे-भूसावळ स्पेशल रद्द.
 15. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01512 बारामती-दौंड डेमू रद्द.
 16. यात्रा प्रारंभ दिनांक 19.05.2022 आणि 26.05.2022 रोजी गाडी क्र. 01135 भूसावळ- पुणे स्पेशल रद्द.
 17. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01527 दौंड-बारामती डेमू रद्द.
 18. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 11409 पुणे-निझामाबाद डेमू रद्द.
 19. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01529 पुणे-दौंड डेमू रद्द.
 20. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01530 दौंड-पुणे डेमू रद्द.
 21. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 11410 निझामाबाद- पुणे डेमू रद्द.
 22. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01533 पुणे-दौंड डेमू रद्द.
 23. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01532 बारामती-दौंड पॅसेजर रद्द.
 24. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01413 निझामाबाद-पंढरपूर डेमू रद्द.
 25. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 01414 पंढरपूर- निझामाबाद डेमू रद्द.

▪︎ आशिंक रद्द गाड्या

 1. यात्रा प्रारंभ दिनांक 12.05.2022 ते 28.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 22944 इंदोर-दौंड एक्सप्रेस पुणे स्थानका पर्यत धावेल.
 2. यात्रा प्रारंभ दिनांक 15.05.2022 रोजी गाडी क्र. 22193 दौंड-ग्वाल्हेर एक्सप्रेस पुणे स्थानका पर्यत धावेल.
 3. यात्रा प्रारंभ दिनांक 12.05.2022, 14.05.2022, 16.05.2022, 19.05.2022, 21.05.2022, 23.05.2022, 26.05.2022 आणि 28.05.2022 रोजी गाडी क्र. 17014 हैद्राबाद-हडपसर एक्सप्रेस बार्शी टाऊन स्थानका पर्यत धावेल.
 4. यात्रा प्रारंभ दिनांक 25.05.2022 ते 28.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 11302 बेंगलोर-मुंबई उद्यान एक्सप्रेस सोलापूर स्थानका पर्यत धावेल.
 5. यात्रा प्रारंभ दिनांक 25.05.2022 ते 28.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 17614 नांदेड-पनवेल एक्सप्रेस कुर्डुवाडी स्थानका पर्यत धावेल.
  ▪︎ शॉर्ट ओरिजिनेटेड मेल एक्सप्रेस गाड्या
 6. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 22943 दौंड-इंदोर एक्सप्रेस ही पुणे स्थानकाहून आपल्या निर्धारित वेळेवर सुटेल.
 7. यात्रा प्रारंभ दिनांक 14.05.2022 रोजी गाडी क्र. 22194 ग्वाल्हेर-दौंड एक्सप्रेस ही पुणे स्थानकाहून आपल्या निर्धारित वेळेवर सुटेल.
 8. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022, 15.05.2022, 17.05.2022, 20.05.2022, 22.05.2022, 24.05.2022, 27.05.2022 आणि 29.05.2022 रोजी गाडी क्र. 17013 हडपसर- हैद्राबाद एक्सप्रेस बार्शी टाऊन स्थानकाहून आपल्या निर्धारित वेळेवर सुटेल.
 9. यात्रा प्रारंभ दिनांक 26.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 11301मुंबई-बेंगलोर उद्यान एक्सप्रेस ही सोलापूर स्थानकाहून आपल्या निर्धारित वेळेवर सुटेल
 10. यात्रा प्रारंभ दिनांक 26.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 17613 पनवेल-नांदेड एक्सप्रेस ही कुर्डुवाडी स्थानकाहून आपल्या निर्धारित वेळेवर सुटेल

▪︎ मार्ग परिवर्तन झालेल्या गाड्या

 1. यात्रा प्रारंभ दिनांक 12.05.2022 ते 16.05.2022 आणि 25.05.2022 तो 28.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 18519 विशाखापट्टनम-लोकमान्य टिळक टर्मिनल एक्सप्रेस ही व्हाया कुर्डुवाडी, मिरज, पुणे मार्गे धावेल.
 2. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 17.05.2022 आणि 26.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 18520 लोकमान्य टिळक टर्मिनल- विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ही व्हाया पुणे, मिरज, कुर्डुवाडी मार्गे धावेल.
 3. यात्रा प्रारंभ दिनांक 25.05.2022 आणि 28.05.2022 रोजी गाडी क्र. 17221 काकिनाडा पोर्ट- लोकमान्य टिळक टर्मिनल एक्सप्रेस ही व्हाया कुर्डुवाडी, मिरज, पुणे मार्गे धावेल.
 4. यात्रा प्रारंभ दिनांक 26.05.2022 आणि 29.05.2022 रोजी गाडी क्र. 17222 लोकमान्य टिळक टर्मिनल- काकिनाडा पोर्ट एक्सप्रेस ही व्हाया पुणे, मिरज, कुर्डुवाडी मार्गे धावेल.
 5. यात्रा प्रारंभ दिनांक 25.05.2022, 26.05.2022 आणि 28.05.2022 रोजी गाडी क्र. 16339 मुंबई- नागरकोईल एक्सप्रेस ही व्हाया पुणे, मिरज, कुर्डुवाडी मार्गे धावेल.
 6. यात्रा प्रारंभ दिनांक 25.05.2022 आणि 27.05.2022 रोजी गाडी क्र. 16340 नागरकोईल-मुंबई एक्सप्रेस ही व्हाया कुर्डुवाडी, मिरज, पुणे मार्गे धावेल.
 7. यात्रा प्रारंभ दिनांक 28.05.2022 रोजी गाडी क्र. 16332 तिरूवनंतपुरम सेंट्रल-मुंबई एक्सप्रेस ही व्हाया कुर्डुवाडी, मिरज, पुणे मार्गे धावेल.
 8. यात्रा प्रारंभ दिनांक 27.05.2022 रोजी गाडी क्र. 16351 मुंबई- नागरकोईल एक्सप्रेस ही व्हाया पुणे, मिरज, कुर्डुवाडी मार्गे धावेल.
 9. यात्रा प्रारंभ दिनांक 26.05.2022 रोजी गाडी क्र. 16352 नागरकोईल-मुंबई एक्सप्रेस ही व्हाया कुर्डुवाडी, मिरज, पुणे मार्गे धावेल.
 10. यात्रा प्रारंभ दिनांक 26.05.2022 रोजी गाडी क्र. 22881 पुणे- भुवनेश्वर एक्सप्रेस ही व्हाया पुणे, मिरज, कुर्डुवाडी मार्गे धावेल.
 11. यात्रा प्रारंभ दिनांक 28.05.2022 रोजी गाडी क्र. 11017 लोकमान्य टिळक टर्मिनल – कराईकल एक्सप्रेस ही व्हाया पुणे, मिरज, कुर्डुवाडी मार्गे धावेल.
 12. यात्रा प्रारंभ दिनांक 27.05.2022 रोजी गाडी क्र. 22602 साईनगर शिर्डी-चेन्नई एक्सप्रेस ही व्हाया पुणे, मिरज, कुर्डुवाडी मार्गे धावेल.

▪︎ रेगुलेशन ऑफ मेल एक्सप्रेस

 1. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 ते 17.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 11301 मुंबई –बेंगलोर एक्सप्रेस ही 02.00 तास उशीराने धावेल.
 2. यात्रा प्रारंभ दिनांक 12.05.2022 ते 16.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 11302 बेंगलोर-मुंबई एक्सप्रेस ही 01.10 तास उशीराने धावेल.
 3. यात्रा प्रारंभ दिनांक 12.05.2022 आणि 15.05.2022 रोजी गाडी क्र. 16352 नागरकोईल-मुंबई एक्सप्रेस ही 01.10 तास उशीराने धावेल.
 4. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 आणि 16.05.2022 रोजी गाडी क्र. 16340 नागरकोईल-मुंबई एक्सप्रेस ही 01.10 तास उशीराने धावेल.
 5. यात्रा प्रारंभ दिनांक 14.05.2022 रोजी गाडी क्र. 16332 तिरूवनंतपुरम सेंट्रल -मुंबई एक्सप्रेस ही 01.10 तास उशीराने धावेल.
 6. यात्रा प्रारंभ दिनांक 13.05.2022 रोजी गाडी क्र. 22602 साईनगर शिर्डी-चेन्नई एक्सप्रेस ही 02.30 तास उशीराने धावेल.
 7. यात्रा प्रारंभ दिनांक 16.05.2022 रोजी गाडी क्र. 11018 कराईकल-लोकमान्य टिळक टर्मिनल एक्सप्रेस ही 01.00 तास उशीराने धावेल.
 8. यात्रा प्रारंभ दिनांक 26.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 11019 मुंबई-भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस ही 01.00 तास उशीराने धावेल.
 9. यात्रा प्रारंभ दिनांक 26.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 17031 मुंबई-हैद्राबाद एक्सप्रेस ही 00.30 तास उशीराने धावेल.
 10. यात्रा प्रारंभ दिनांक 26.05.2022 ते 29.05.2022 दरम्यान गाडी क्र. 22159 मुंबई-चेन्नई एक्सप्रेस ही 02.00 तास उशीराने धावेल.

तरी सर्व संबंधित रेल्वे प्रवाशांनी याची नोंद घ्यावी व आपल्या प्रवास सुनिश्चित करावा.

अशी माहिती मध्य रेल्वे मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय, वाणिज्य शाखा, सोलापुर. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य एवं जनसंपर्क अधिकारी मध्य रेल, सोलापुर यांनी दिली आहे.